Ab-TROM s.r.o. – Úvodní strana / Produkty / Řešení na míru

Ochrana typových objektů před bleskem

Cenové rozvahy ochrany typových objektů před bleskem, srovnání nákladů na pořízení klasického tyčového hromosvodu a aktivního hromosvodu WAT Franklinplus. Vyberte si vhodný typ objektu.

Uvedené cenové rozvahy jsou pouze orientační, každý rozpočet musí být řešen individuálně dle stavebních dispozic objektu.
Ceny jsou uváděny bez DPH.

 

  Ochranný prostor
Klasický hromosvod pouze vlastní objekt + minimální přilehlý prostor
Aktivní hromosvod vlastní objekt + vnější prostory dle projektu
  Zabezpečení
Klasický hromosvod stavební část, elektroinstalace a elektronika bez přepěťové ochrany s účinností cca 45 %
Aktivní hromosvod objekt + přilehlé prostory v pásmu s účinností minimálně 98 %
  Životnost
Klasický hromosvod materiál FeZn – životnost 20 let, Cu – životnost min. 50 let
Aktivní hromosvod materiál Cu a nerez. ocel – životnost min. 50 let
  Revize a opravy
Klasický hromosvod min. 1× za 5 let; náklady cca 50 Kč/bm (nadzemního vedení)
Aktivní hromosvod 1× za 2–3 roky; jednotkově 2 000–5 000 Kč za jedno zařízení
Malý samostatný objekt

Velký rodinný nebo malý bytový dům; malý obchodní, výrobní / skladovací objekt.
Zastavěná plocha: cca 250 m2
Výška objektu: cca 8 m
Ochrana před blesky je v tomto případě zajišťována jedním zařízením WAT Franklinplus

 

Hromosvod
Aktivní Klasický
WAT Franklinplus FeZn Cu
65–80 000 Kč 30–40 000 Kč 40–60 000 Kč
Souborný objekt

Blok řadových rodinných domů, velký bytový dům nebo malá hala
Zastavěná plocha: cca 1500 m2
Výška objektu: cca 20 m
Ochrana před blesky je v tomto případě zajišťována jedním zařízením WAT Franklinplus

 

Hromosvod
Aktivní Klasický
WAT Franklinplus FeZn Cu
70–100 000 Kč 100–180 000 Kč 350–400 000 Kč
Větší komerční objekt


Zastavěná plocha: cca 7000 m2
Výška objektu: cca 25 m
Ochrana před blesky je v tomto případě zajišťována jedním zařízením WAT Franklinplus

 

Hromosvod
Aktivní Klasický
WAT Franklinplus FeZn Cu
80–120 000 Kč 200–280 000 Kč 350–450 000 Kč
Areál "A"

Středně velký výrobní nebo logistický areál; dopravní terminál; satelitní bytová zástavba
Zastavěná plocha: cca 20 000 m2
Výška objektu: cca 20 m
Ochrana před blesky je v tomto případě zajišťována jedním až dvěmi zařízeními WAT Franklinplus

 

Hromosvod
Aktivní Klasický
WAT Franklinplus FeZn Cu
120–290 000 Kč 300–550 000 Kč 400–800 000 Kč
Areál "B"

Velký výrobní nebo skladovací areál; velký dopravní terminál
Zastavěná plocha: cca 125 000 m2
Výška objektu: cca 10-40 m
Ochrana před blesky je v tomto případě zajišťována třemi až čtyřmi zařízeními WAT Franklinplus

 

Hromosvod
Aktivní Klasický
WAT Franklinplus FeZn Cu
290–800 000 Kč 500–1 300 000 Kč 750–2 200 000 Kč
Věžový objekt


Zastavěná plocha: cca 300 m2
Výška objektu: cca 53 m
Ochrana před blesky je v tomto případě zajišťována jedním zařízením WAT Franklinplus. Speciální technologie, která zajišťuje oddělení nežádoucích indukčních jevů od výstroje elektroniky a elektrických zařízení.

 

Hromosvod
Aktivní Klasický
WAT Franklinplus FeZn Cu
65–100 000 Kč 190–210 000 Kč 350–400 000 Kč
Prostředí s nebezpečím výbuchu

Vždy individuální kalkulace. Náklady na systém aktivního hromosvodu jsou menší než cca 40 % nákladů klasického systému hromosvodů. Výhoda oproti klasickému hromosvodu spočívá v bezpečném oddělení jiskrových indukcí od center prostředí s nebezpečím výbuchu

V současné době je jen u dokumentovaných montáží po světě více než 5 milionů zařízení

V současné době je jen u dokumentovaných montáží po světě více než 5 milionů zařízení (2009).

Chráněný prostor

Chráněný prostor
Rp: je poloměr působení ochrany v horizontální rovině umístěné ve vertikální vzdálenosti h od hrotu zachytávače [m]
h: je výška hrotu zachytávače nad chráněným objektem (objekty) [m]