Zvolte řešení na míru:

Systém aktivní ochrany před bleskem s aktivními hromosvody WAT Franklinplus

Aktivní hromosvod je atmosférické vysokonapěťové zařízení vyrobené z nerez oceli, neobsahuje žádné radioaktivní nebo elektrické napěťové zařízení. Air terminál vysílá vysokonapěťový signál s přesně určenou a řízenou frekvencí a amplitudou. Během bouřky získává svou energii z okolního elektrického pole. Výsledkem této činnosti je zachycení výboje blesku a jeho rádné svedení do určitého místa uzemnění a vytvoření ochranného prostoru nad chráněnými objekty.

Systém WAT Franklinplus je nová technologie v produkci aktivních hromosvodů založená na výzkumných poznatcích v oboru plasmových jevů s využitím elektroniky laserových technologií – významně zvyšuje přesnost a spolehlivost. Díky robustní konstrukci jsou aktivní hromosvody WAT Franklinplus schopny bezchybné funkce i ve velice nepříznivých klimatických podmínkách po celou dobu životnosti minimálně 50 let.

Hlavní výhody aktivní ochrany před bleskem

Zabránění tvorby vedlejších výbojů při úderu blesku tzv. „bratříčků“, minimální narušení střešní krytiny a konstrukce objektů, bezproblémové zakomponování vedení a svodů do moderní architektury budov, vysoké zabezpečení elektrické a elektronické výstroje budov, minimální zátěž pracovních operací a nákladů na opravy, údržbu a revize, méně komplikované zemní práce v občanské zástavbě.

Více informací o aktivních hromo-svodech WAT Franklinplus