Ab-TROM s.r.o. – Úvodní strana / O Společnosti

O Společnosti - Z historie aktivních hromosvodů v ČR

Na začátku roku 1992 se na mě obrátil útvar Československého úřadu bezpečnosti práce (ČÚBP) se žádostí o prověření a technickou zprávu o zařízeních tzv. E.S.E hromosvodů, tj. hromosvodů se vstřícným výbojem proti kumulované části elektrostatického pole v předstihu před vlastním výbojem přírodního původu, tedy kontrolovaným řízeným způsobem v čase a místě úderu výboje. Navštívili jsme laboratoře, Francouzské národní centrum pro vědu a výzkum v Paříži, vývojová pracoviště, vysokonapěťové zkušebny v Evropě, výrobní prostory renomovaných výrobců ve Francii a provedli jsme i průzkum v oblasti referencí již namontovaných zařízení. V průběhu několikaměsíčního šetření jsme zjistili, že uvedená zařízení skutečně splňují deklarované funkce.

Na základě pokynu kompetentních úřadů a těchto skutečností jsem zahájil homologační řízení se všemi neopominutelnými účastníky řízení, předložil všechny dokumenty, technické listy, výsledky zkoušek zahraničních i domácích laboratoří, dokumentaci montáží, odborných expertíz např. z laboratoří z Grenoblu, účastníka Evropské elektrotechnické komise IEC, řádného rozboru francouzské národní normy NFC 17-102, kterou jsem vlastním nákladem nechal přeložit a dosáhl jsem u ČSTN, ČÚBP a dalších účastníků řízení dalších souhlasů s užitím na našem území. Později jsem též pomohl dosáhnout jako externí spolupracovník Slovenského úřadu pro jadernou bezpečnost zařazení jednacího programu pro novou normu na Slovensku.

Až do začátků 80. let minulého století byla statisticky uváděná účinnost klasických hromosvodů podle stávající normy 34 1390 na úrovni do 45%. Od počátku 90. let, s nástupem citlivé elektroniky řídící, dokumentační aj. se toto číslo zásadním způsobem změnilo. E.S.E jako nová technologie podle zkoušek v laboratořích elektrotechnických – vysokonapěťových, i v přírodních - Camp Blending v Kalifornii v USA a podle výrobce uvádí účinnost do 100%, která je vzhledem k výsledkům testů i přímého sledování výsledků již namontovaných řádově v milionech ks v Evropě i ve světě nezpochybnitelná. V současné době je jen dokumentovaných montáží po světě přibližně cca 5 milionů ks ročně (2009). Významný je i výsledek průzkumu ve statistice účinnosti aktivních hromosvodů, kde nebyly zjištěny statisticky postřehnutelné likvidace škodních případů pocházejících z přímého následku úderu blesku u objektů chráněných systémem E.S.E hromosvodů jako přímý důsledek selhání těchto systémů a to od roku 1992 při přibližně 12tis. ks montáží v ČR.

U sledovaných montáží je nutné se ptát, jak byly respektovány příslušné normy, montážní pokyny a jakým způsobem byla ochráněna elektroinstalační a komunikační síť a jak byly splněny všechny požadavky na tento systém z hlediska výrobce a jak byly respektovány specifické požadavky staveb a jejich provozu, či určení. Je vhodné si uvědomit, že aktivní hromosvod má především funkci ochrannou ve vztahu k chráněnému objektu a prostoru před přímou destrukcí a je třeba velmi pozorně dbát na umístění vedení svodů a jejich vztahů k indukčním jevům a jejich škodlivým účinkům.

Investor by se měl zajímat o technickou, technologickou, montážní a ostatní související odbornou zkušenost (např. i právní) dnešních dodavatelů (jednotlivců, montážních skupin či firem) systémů aktivních hromosvodů výrobců z různých zemí.

  • v současné době jsme jediným distributorem nové řady aktivních hromosvodů WAT konstrukce vyvinuté v  USA pod obchodním názvem WAT Franklinplus
  • jsme hlavním distributorem čítačů blesků ATR 1
  • v současné době je nositelem všech dokumentů společnost Ab-TROM s.r.o.

Karel Trojánek
Jednatel Ab-TROM s.r.o.,

Testování zachytávače WAT Franklinplus v nezávislách vysokonapěťových laboratořích

Testování zachytávače WAT Franklinplus v nezávislách vysokonapěťových laboratořích potvrzuje účinnost akticního hromosvodu, která splňuje normu STN 341391 resp. NF C 17-102.

Vyberte si řešení aktivní ochrany před bleskem na míru

Cenové rozvahy ochrany typových objektů před bleskem, srovnání nákladů na pořízení klasického tyčového hromosvodu a aktivního hromosvodu WAT Franklinplus. Vyberte si vhodný typ objektu a kliknutím zobrazte podrobnosti.