Ab-TROM s.r.o. – Úvodní strana / Produkty / WAT Franklinplus

WAT Franklinplus aktivní hromosvod s včasnou emisí výboje
Popis principu činnosti zachytávače

Když se blesk blíží k zemi, vznikne na hromosvodu kóronový výboj. V případě klasického tyčového hromosvodu se tento vzestupný korónový výboj šíří ve směru stoupající hlavní větve až po uplynutí dlouhé přechodové fáze. Inicializační předstih zachytávače WAT Franklinplus umožňuje zkrácení času, který je nutný na zformování a spojité šíření vzestupného výboje, a tím přináší vyšší účinnost při zachytávání blesků jako klasický tyčový hromosvod.

Díky svému inicializačnímu předstihu vysílá zachytávač WAT Franklinplus vysokonapěťový signál s přesně určenou a řízenou frekvencí a amplitudou. Jeho účinnost je zaručena rychlím formováním a šířením vzestupné hlavní větve při snížení tvorby prostorového náboje v okolí hrotu.

Zachytávač WAT Franklinplus je soběstačný. Svou energii čerpá z okolního elektrického pole, které existuje během bouřky (10 až 20 kV / m). Inicializační předstih se spouští, jakmile okolní pole překročí špičkovou efektivní hodnotu, která odpovídá minimálnímu riziku úderu blesku.

Úkolem hrotu zachytávače WAT Franklinplus je
  1. emituje korónový výboj tvořený vysokonapěťovými impulzy
  2. zachytává blesk a odvádí ho do země

Energie potřebná k nabíjení elektrických zařízení umístěných uvnitř zachytávače je “nasávána” pomocí kovového pláště válce zachytávače. Kovový válec obsahuje elektronické zařízení systému, které generuje koronové výboje pomocí dvojice pomocných řídících elektrod. Tyč na dolním konci zachytávače je opatřena závitem M20 pro spojení zachytávače se základními tyčemi.

Testování zachytávače WAT Franklinplus v nezávislých vysokonapěťových laboratořích potvrzuje účinnost aktivního hromosvodu, která splňuje normu STN 341398:2014 resp. NF C 17-102:2011. Vydané certifikáty tyto skutečnosti potvrzují.

prodáváme i jednotlivě hlavice WAT Franklinplus (hotově nebo proforma faktura), počítadla blesků ATR 1 na dobírku. Po dohodě provedeme kompletní dokumentaci k zakoupenému zařízení WAT pro předávací řízení včetně výchozí revize.

Základní parametry zachytávačů WAT Franklinplus

 

ΔT [µs] Typ Průměr válce /
Celková délka
zachytávače [mm]
Váha [kg]
10 WAT Franklinplus W10 Ø70 / 330 1,65
20 WAT Franklinplus W20 Ø70 / 330 1,65
30 WAT Franklinplus W30 Ø70 / 330 1,65
45 WAT Franklinplus W45 Ø70 / 330 1,65
60 WAT Franklinplus W60 Ø70 / 330 1,65

Upozornění: Správná funkce systému je zásadně podmíněna správným projektem, použitými materiály, s plným respektem montážních pokynů a příslušných norem.

Matematicko-fyzikální popis činnosti
zachytávače WAT Franklinplus

Během bouřky v přírodě, jsou-li dodrženy stanovené prostorové podmínky, zachytávač WAT-Franklinlplus jako první vysílá signál směřující vzhůru. Čas, který takto získá v porovnání s klasickým tyčovým hromosvodem ve stejných podmínkách, se nazývá zisk inicializačního předstihu ∆T. Zisk nebo ztráta inicializačního předstihu Jsou zjištěny přímo z výsledků laboratorních zkoušek.

Chráněný prostor (viz tabulka) kde:

Rp: je poloměr působení ochrany v horizontální rovině umístěné ve vertikální vzdálenosti h od hrotu zachytávače [m]
h: je výška hrotu zachytávače nad chráněným objektem (objekty) [m]
D: je úderová vzdálenost, s hodnotami:
20 m pro stupeň ochrany LPS I
30 m pro stupeň ochrany LPS II
45 m pro stupeň ochrany LPS III
60 m pro stupeň ochrany LPS IV

∆L = 1 E6 . ∆T (inicializační předstih) [m]

Rp = √ h (2D + h) + ∆L (2D + ∆L) (pro h >= 5 m)

Pro h « 5 m je nutno použít tabulku poloměrů ochrany z normy STN 34 1398:2014 a NFC17-102:2011 .

Poloměr ochrany zachytávačů WAT Franklinplus

 

Úroveň ochrany LPL = I (D = 20 m)
WAT Franklinplus W10 W20 W30 W45 W60
ΔT [µs] 10 20 30 45 60
h [m] Rp [m]
2 10 14 19 25 31
3 15 22 28 37 47
4 20 29 38 50 62
5 26 37 47 63 78
20 max 30 40 50 65 80
Úroveň ochrany LPL = II (D = 30 m)
WAT Franklinplus W10 W20 W30 W45 W60
ΔT [µs] 10 20 30 45 60
h [m] Rp [m]
2 12 17 21 28 34
3 18 26 32 42 51
4 25 34 43 56 69
5 31 43 54 70 89
20 38 49 59 74 89
30 max 40 50 60 75 90
Úroveň ochrany LPL = III (D = 45 m)
WAT Franklinplus W10 W20 W30 W45 W60
ΔT [µs] 10 20 30 45 60
h [m] Rp [m]
2 15 20 25 32 38
3 22 30 38 48 58
4 30 41 50 64 77
5 37 51 63 80 97
20 49 60 70 86 102
45 max 55 65 75 90 105
Úroveň ochrany LPL = IV (D = 60 m)
WAT Franklinplus W10 W20 W30 W45 W60
ΔT [µs] 10 20 30 45 60
h [m] Rp [m]
2 17 23 28 35 42
3 26 34 42 53 64
4 34 46 57 71 85
5 43 58 71 89 106
20 57 69 80 97 113
60 max 70 80 90 105 120

Stáhněte si podrobný popis principu činnosti různých typů aktivních hromosvodů ve formátu PDF.

Popis principu činnosti aktivního hromosvodu

Princip činnosti aktivního hromosvodu
Když se blesk blíží k zemi, vznikne na hromosvodu koronový výboj. Inicializační předstih zachytávače WAT Franklinplus umožňuje zkrácení času, který je nutný na zformování a spojité šíření vzestupného výboje, a tím přináší vyšší účinnost při zachytávání blesků jako klasický tyčový hromosvod.

Testování zachytávače WAT Franklinplus v nezávislách vysokonapěťových laboratořích

Testování zachytávače WAT Franklinplus v nezávislách vysokonapěťových laboratořích potvrzuje účinnost akticního hromosvodu, která splňuje normu STN&341398:2014 resp. NF C 17-102:2011.

V současné době je jen u dokumentovaných montáží po světě více než 5 milionů zařízení

V současné době je jen u dokumentovaných montáží po světě více než 5 milionů zařízení (2009).

Chráněný prostor

Chráněný prostor
Rp: je poloměr působení ochrany v horizontální rovině umístěné ve vertikální vzdálenosti h od hrotu zachytávače [m]
h: je výška hrotu zachytávače nad chráněným objektem (objekty) [m]

Vyberte si řešení aktivní ochrany před bleskem na míru

Cenové rozvahy ochrany typových objektů před bleskem, srovnání nákladů na pořízení klasického tyčového hromosvodu a aktivního hromosvodu WAT Franklinplus. Vyberte si vhodný typ objektu a kliknutím zobrazte podrobnosti.

 

Prohlášení o shodě Inspekční certifikát